Sunday, November 15, 2015

27

IZITHAKAZELO OF NGUNI CLANS

 • Sunday, November 15, 2015
 • Samuel Albert
 • Share
 • Below are some izithakazelo (Kinship group praises)  for some nguni or ngoni clans collected from the web. As you may notice some are in Zulu, Xhosa and other nguni languages. You can use http://www.isizulu.net to get the meaning of the words. This site has an online zulu dictionary that you may also use to translate the ngoni songs found on this site. Remember that isiZulu, isiNgoni, isiXhosa, siSwati and isindebele are all nguni languages and are therefore mutually intelligible.

  Note: Isithakazelo (plural Izithakazelo)are poems praising important people e.g. ancestors within a Nguni clan. They are the story of a clan. The shortened version is used as a fond greeting of a clan member.

  Zithakazelo zakwaMsimang (now known as Simango in Malawi according to GT Nurse)

  Thabizolo
  Nonkosi
  Mhlehlela
  Nhlokozabafo
  Sdindi Kasiphuki
  Sihlula amadoda
  Mphand`umnkenkenke
  Mlotshwa...

  Zithakazelo zakwa Khumalo

  Mntungwa!
  Mbulaz'omnyama
  Abathi bedla, umuntu bebe bemyenga ngendaba.
  Abadl'izimf'ezimbili Ikhambi laphuma lilinye.
  Lobengula kaMzilikazi, Mzilikazi kaMashobana
  Shobana noGasa kaZikode, Zikode kaMkhatshwa.
  Mabaso owabas'entabeni, Kwadliwa ilanga lishona
  Bantungw'abancwaba!
  Zindlovu ezibantu, Zindlovu ezimacocombela.
  Nina bakwaMawela, Owawel'iZambezi ngezikhali.
  Nina bakaNkomo zavul'inqaba, Zavul'inqaba ngezimpondo kwelaseNgome.
  Nina enal'ukudl'umlenze KwaBulawayo!
  Mantungw'amahle! Bantwana benkosi, Nina bakwaNtokela!
  Ndabezitha!
  Maqhaw'amakhulu

  Izithakazelo zakwa-Dlamini (Nkosi)

  Nkosi
  Dlamini Hlubi
  Ludonga LaMavuso
  Abay`embo bebuyelela
  Sidwaba sikaLuthuli
  Wena esingangcwaba sibuye noMlandakazi
  Abawela lubombo ngekuhlehletela
  Nina baSobhuza uSomhlolo
  Umsazi kaSobhuza
  Mlangeni
  Nina bakwakusa neLanga
  Nina bakwaWawawa
  Lokothwana
  Sibalukhulu
  Nina beNgwane
  Nina besicoco sangenhlana
  Nina beKunene

  ezakwa Khambule

  Mncube!
  Mzilankatha!
  Nina bakwaNkomo zilal'uwaca
  Ezamadojeyana zilal'amankengana
  Mlotshwa!
  Malandel'ilanga
  Mpangazitha!
  Magosolo!
  Nina basebuhlen'obungangcakazi
  Abadl'umbilini wenkomo kungafanele
  Kwakufanel'udliwe ngabalandakazi
  Nina bakaDambuza Mthabathe
  Nina basemaNcubeni
  Enabalekel'uShaka
  Naziphons'emfuleni
  Kwakhuz'abantu banifihla
  Naphenduk'abakwaKhambule
  Nafik'eSwazini
  Naphenduk'uNkambule
  Nina baseSilutshana
  Nin'enakhelana noMbunda
  Nina bakaMaweni

  'Thina bakwa Mhlongo sithi'

  Makhedama!
  Soyengwase!
  Nina bakaBhebhe kaMthendeka
  Nina bakaSoqubele onjengegundane
  Nina baseSiweni
  KwaMpuku yakwaMselemusi
  KwaNogwence webaya
  Zingwazi zempi yakwaNdunu
  Njoman'eyaduk'iminyakanyaka
  Yatholakal'onyakeni wesine
  Yabuye yatholakala ngowesikhombisa
  Langeni
  Owavel'elangeni.
  Ngaphandle ke uma ngingatshelwanga kahle ekhaya.

  Izithakazelo zakwa-Ndlovu.

  Gatsheni!
  Boya benyathi!
  Buyasongwa buyasombuluka.
  Mpongo kaZingelwayo!
  Nina bakwandlovu zidl' ekhaya,
  Ngokweswel' abelusi.
  Nina bakwakhumbula amagwala.
  Nina bakwademazane ntombazana
  Nina bakwasihlangu sihle.
  Mthiyane!
  Ngokuthiy'amadod'emazibukweni.
  Nina bakwaMdubusi!

  Izithakazelo Zakwa-gumede

  Mnguni! Qwabe!
  Mnguni kaYeyeye
  osidlabehlezi
  BakaKhondlo kaPhakathwayo
  Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba
  Abathi "dluya kubeyethwe."
  Kanti bahlinza imbuzi.
  Bathi umlobokazi ubeyethe kayikhuni
  Sidika lolodaba!
  Phakathwayo!
  Wena kaMalandela
  Ngokulandel' izinkomo zamadoda,
  Amazala-nkosi lana!
  Mpangazitha!

  Izithakazelo zakwaMabaso

  Mntungwa,
  Ndabezitha,
  Mbulazi ,
  wen' odl' umunt' umyenga ngendaba,
  wen' omanz' akhuphuk' intaba

  Zithakazelo zakwaNgwenya

  Ngwenya(South African version)
  Mntimande,
  Bambolunye,
  zingaba mbili,
  zifuze konina,
  ekhabonina,
  mabuya,
  bengasabuyi
  baye babuya
  emangwaneni ,
  nungunde,
  wakhothe,
  bayosala beziloyanisa

  Zithakazelo zakwaZulu

  Zulu kaMalandela;
  Zulu omnyama ondlela zimhlophe.
  Nina baka Phunga no Mageba.
  Ndaba; nina bakaMjokwane kaNdaba.
  Nina benkayishana kaMenzi eyaphunga umlaza ngameva.
  Mnguni, Gumede.
  Ndabezitha

  Izithakazelo zakwa zungu:

  Gwabini,
  manzini,
  geda,
  nyama kayishe eshaya ngamaphephezeli
  ncwane,
  hamashe,
  geda,
  wena owaphuma ngenoni emgodini,
  wena owakithi le emaheyeni,sengwayo

  I have just noted that some people have been trying to search for the meaning of the word ndabezitha used above and in some Zulu films such as Shaka Zulu below.

  Ndabezitha is the one of the praise and respect words used when the Zulus and other Ngunis want to acknowledge loyalty to a Nguni royalty. Just as in English one would say, 'your majesty or his royal majesty or your royal majesty' to their king, in Zulu and other nguni words you use the praise word ndabezitha. The word is a contraction of indaba yezitha literally meaning 'matter of the enemies'  27 Responses to “IZITHAKAZELO OF NGUNI CLANS”

  Anonymous said...
  September 23, 2011 at 9:00 AM

  izithakazelo zakwaMSANI


  maXABA said...
  February 20, 2012 at 8:56 PM

  hello i am so happy that you doing this as many of our families do not teach us izithakazelo and its so embarasing not to know them because they are rich of our people's history they tell a story and make me so proud....i am from the XABA clan and i would like to have the izitakaezelo for this clan...please help


  Nhlanhla makhanya said...
  February 25, 2012 at 1:39 PM

  Hello thats good what u are doing, may you please do a research on Makhanya clan and izithakazelo zabo .The reason for this is that many young ones could not be able to explain the difference between Gumede and Makhanya. Thanx in advance N. makhanya


  nqoeh said...
  March 15, 2012 at 12:09 PM

  i am mabaso and proud to use my clan praise... i am mtungwa


  philisiwe said...
  April 5, 2012 at 11:44 AM

  MAY YOU PLEASE DO A RESEARCH ABOUT IZITHAKAZELO ZAKWA DLAMUKA AND THEIR ORIGINALLITY,I AM CONFUSE WE ARE RELATED WITH GUMEDE BECAUSE OF THIS MNGUNI KAYEYE WE SHARED.


  Mondle said...
  April 17, 2012 at 9:01 AM

  Mnum Kadyakale

  Than for the good work you are doing. I am just not happy about the explaination of NDABEZITHA and wish to correct it. I am also a Nguni a member of the Zulu Nation and from Emambatheni clan. Ndabezitha is originally an Emambatheni isithakazelo (praisename) it is taken from our ancestors. It is a fusion of two names Zitha (Mpangazitha) and Ndaba of Emambatheni. We do not actually use the whole name Mpangazitha as our Mpangazitha went and became a regent of the Ntombela clan. So we use the last part Zitha in order not to confuse with Mpangazitha of the Hlubi clan and Mpangazitha used by the Ntombela clan. So we say Ndaba+ (Mpanga) Zitha= NDABEZITHA. This praisename was borrowed from AMAMBATHA by Jama of Ndaba of Phunga (born by Mageba for Phunga) of Zulu.
  Now in Zululand is used as a praise name meaning "the one who enemies always talk about", but at Emambatheni it is the fusion of our ancestors names.:. Ndaba of Sontshikazi of Mpangazitha of Mageba.

  Thank you.


  SIBONELO MAVIMBELA said...
  April 19, 2012 at 9:33 AM

  SICELA EZAKWA MAVIMBELA BAKITHI FROM SIBONELO .MY E-MAIL:SIBONELOMAVIMBELA@GMAIL.COM


  Njabulo Phewa said...
  May 1, 2012 at 8:04 AM

  Thanks my brother for this buetiful work,can you please tell me about the "PHEWA" surname and izithakazelo zakhona and please forwad them to this email. onenjabulo@webmail.co.za ngothokoza if isicelo sami samukelekile


  Phindi said...
  May 11, 2012 at 3:22 PM

  Please help with izithakelo zakwa Sishange.


  Anonymous said...
  June 5, 2012 at 7:24 PM

  please help with isithakazelo sakwa Madudula


  Anonymous said...
  July 9, 2012 at 4:56 AM

  Dat explains dat we might all be related bcoz if u can c,Mabanga,Zulu and Gumede also has Mnguni Yeyeye on their clan names as well as Mpangazitha is widely used.


  Anonymous said...
  July 14, 2012 at 9:18 PM

  I NEED EZAKWA THANGO PLS EMAIL ME THEM SLONDIT@HOTMAIL.COM PLS


  Anonymous said...
  July 26, 2012 at 9:19 AM

  I'm concerned about the DLAMINI clan, they divided into three, i.e Dlamini(Nkosi), Dlamini(Mzizi), and Dlamini(Sibalukhulu). Could you please try and find all of them . Yes they are some how related because they are from the same family,they all connect somehow.


  Anonymous said...
  August 1, 2012 at 10:09 AM

  it really touches my heart to c ukuthi there are people abazi izithakazelo in this new generation. kuhle kahulu lokho. NGISACALE NINGISIZE NGEZITHAKAZELO ZAKWA QWABE NEZAKWAJOKAZI NGIYACELA BANDLA


  Anonymous said...
  September 29, 2012 at 8:26 PM

  Can u plz get for me izithakazelo zakwa Shange toe.


  Anonymous said...
  November 1, 2012 at 5:41 AM

  "Ndabezitha?"!!! No no bhuti, not all the Nguni nations use that word to honor their King. For example I am a Nguni, a Xhosa; in our language we use many different words to honor and recognise our Kings. The words such as AHH!! Zanomhlola, AHH!! Maxhobayakhaw'leza, AHH!! Thole leduna, AHH! Ngwe'enamabala and so on....etc. I do recognise the similarities and the relation of the Xhosa and Zulu as having the same ancestry, but you didn't write any of the Xhosa (izithakazelo) here. Can you do me that favour and give me (izithakazelo) zakwa Cirha and krila please. Camagu!!


  Thembelani Masikane said...
  November 27, 2012 at 4:41 PM

  Hey Samuel Kadyakale, I just want to say keep up the good work, I'm sending love from South Africa! It's great to learn more about my brothers and sisters in other African countries.


  Anonymous said...
  December 4, 2012 at 5:28 AM

  I need to know izithakazelo zakwa Mawelela


  Anonymous said...
  April 30, 2013 at 10:05 PM

  Hie can you plz find Sibanda and Mpofu tortems,According to Ndebele kaMthwakazi


  Mondle said...
  May 16, 2013 at 10:15 AM

  For more on Izithakazelo zabeNguni visit http://sizabantu.wordpress.com/ then go to the search box and search for the desired surname.


  Anonymous said...
  June 2, 2013 at 11:00 PM

  Hie please where do abantu bako ndebele come from and izithakazelo zabo zithini


  Anonymous said...
  June 19, 2013 at 4:10 PM

  Please help with izithakazelo zakwa Mlungwana


  Anonymous said...
  August 22, 2013 at 8:20 AM

  Ay mina I'm lost angazi ukuth aba Mbentse abaka bani,plz help


  Anonymous said...
  September 23, 2013 at 12:38 PM

  KHONZI>
  Pls Help me i need more,izithakazelo zakwa Dlamuka


  Anonymous said...
  October 21, 2013 at 1:50 PM

  hello please ezaka xhakaza


  Anonymous said...
  February 17, 2014 at 2:31 PM

  hello pls find me ezakwa-Dlamuka pls


  Anonymous said...
  May 11, 2014 at 11:36 PM

  Help me find the Mpofu tortems from the Ndebele kaMzilikazi, here is my email, mpofu007@yahoo.com


  Post a Comment

  Subscribe