Monday, July 13, 2009

0

NGONI LANGUAGE PRAISES FOR INKOSI YA MAKHOSI MPEZENI IV

  • Monday, July 13, 2009
  • Samuel Albert
  • Share
  • Ngoni language is a dialect of the Zulu language.

    0 Responses to “NGONI LANGUAGE PRAISES FOR INKOSI YA MAKHOSI MPEZENI IV”

    Post a Comment

    Subscribe